Zasady działania w systemie BDO

Zasady działania w systemie BDO

Żyjemy w czasach, w których produkcja ogromnej ilości odpadów już nikogo nie dziwi. Jeżeli jesteśmy „zwykłymi” producentami śmieci, tzw. komunalnych, oczywiście nie musimy prowadzić żadnego rejestru produkcji naszych odpadów. Dokonujemy po prostu regularnych opłat za to, że inne firmy zajmą się nimi. To właśnie firmy, które usuwają nasze resztki, bądź też same produkują różnego rodzaju odpady, mają pełne ręce roboty. Zobowiązane są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o odpadach (Dz. U. Z 2021r. Poz. 779 ze zm.), a co za tym idzie muszą postarać się o wpis do rejestru BDO.

Jeżeli mówimy o BDO, to często przedsiębiorcy zastanawiają się nad wieloma niejasnymi kwestiami, wynikającymi z błędnej interpretacji zasad działania rejestru. W tym artykule przeanalizujemy, czy każdy podmiot:

  • powinien wpłacić opłatę rejestrową wpisując się do rejestru,
  • ma obowiązek prowadzić w BDO kartę ewidencji i kartę przekazania odpadów,Zastanowimy się również, czy użytkownik podrzędny może złożyć sprawozdanie w BDO do urzędu marszałkowskiego.

Czy każda firma musi wnosić opłatę rejestrową?

Nie, nie każda ma taki obowiązek. Wniosek, co prawda, musi być złożony drogą elektroniczną, na stronie rządowej, jednak opłatę jednorazową, tj. rejestrową, muszą uiszczać podmioty wskazane w art. 57 ust. 1. Opłata rejestrowa dotyczy przede wszystkim wprowadzających na rynek krajowy różne towary, urządzenia bądź opakowania. Dodać należy, że opłata ta wynosi od 100 zł do 300 zł i jest uzależniona od obrotu netto firmy i od liczby zatrudnionych pracowników.

A co z obowiązkiem prowadzenia karty ewidencji odpadów i karty ich przekazania?

Nie każdy wytwórca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji tych dwóch kart naraz. Ustawodawca w art. 71 ust. 1 ustawy o odpadach dopuszcza prowadzenie uproszczonej ewidencji z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów, ale tylko wtedy, gdy wytwarzane są:

  • odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
  • odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie.

Jednak przedsiębiorca, który prowadzi ewidencję uproszczoną, jest zobowiązany każdego roku, do 15 marca, składać sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie takie wysyła do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Jakie przywileje ma użytkownik podrzędny?

Do dostępu do danych w rejestrze, oraz do załatwiania spraw w imieniu podmiotu ma uprawnienia użytkownik główny. Jednak tenże użytkownik może wyznaczyć użytkownika podrzędnego, który również może się logować do BDO, a co za tym idzie mieć dostęp do modułu ewidencji odpadów z możliwością wystawiania kart przekazania odpadów. Niestety użytkownik podrzędny nie ma możliwości składania wniosków i sprawozdań. Tym może zająć się wyłącznie użytkownik główny.

Tak więc, odpowiedzieliśmy już sobie na kilka zagadnień niejasnych dla podmiotów wytwarzających odpady, które mają obowiązek wpisać się do rejestru BDO. Wiadomo jednak, że temat rejestru i działań w nim to temat ciągle otwarty i gorący. Warto więc być na bieżąco i regularnie uzupełniać wiedzę na blogach i serwisach związanych z gospodarką odpadową.