Pracownik też Choruje Zobacz Najważniejsze Informacje na Temat Umowy o Świadczenie Zdrowotne

Pracownik też Choruje Zobacz Najważniejsze Informacje na Temat Umowy o Świadczenie Zdrowotne

Pracownik też Choruje Zobacz Najważniejsze Informacje na Temat Umowy o Świadczenie Zdrowotne
Finanse to jedno z ważniejszych rzeczy w firmie, jednak nie najważniejszych. Jeżeli zatrudniamy cennych pracowników, to chcemy żeby żyli długo i pracowali o optymalnych własnych siłach. Aby tak mogło być właściciel danej firmy musi dokonać wyboru odpowiedniej placówki medycznej, która będzie dokonywała kontroli w zakresie ochrony zdrowia.

Badania lekarskie pracowników są koniecznością. Najczęściej przedsiębiorca musi zawrzeć umowę z podmiotem zewnętrznym. W skład tej umowy wejdą takie badania jak: wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie. Zobacz co jest najbardziej ważne przy umowie o świadczenia zdrowotne dla pracowników.

Prawo jest nieubłagane i dotyczy każdego. Właściwie nie ma sytuacji, która nie miała by jakiegoś rodzaju konsekwencji prawnych. Przyjrzyjmy się jak to jest w przypadku umowy o świadczenie zdrowotne dla pracowników.
Całość takiej umowy jest regulowana Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy. Z niej wynika, że świadczenie zdrowotne dla pracowników jest regulowane za pomocą pisemnej umowy między podmiotem a zleceniobiorcą, czyli jednostką służby medycznej.

Tak więc zleceniodawcą jest:
– pracodawca;
– szkoła lub szkoła wyższa, organizator kwalifikacyjnych kursów zawodowych;
– podmiot, który ma prawo stworzyć szkołę doktorską;
– podmiot zatrudniający.
Zleceniodawcy to wszystkie podstawowe jednostki służby medycyny pracy, które wykonują działalność leczniczą nad pracującymi. Nie dotyczy to pielęgniarek i położnych wedle przepisów art.2 ust. 2 pkt 1 ustawy o służbie medycyny pracy.

Zleceniobiorca może poinformować inspekcję o niewywiązywaniu się przez zleceniodawcę z informowania pracowników o szkodliwych dla zdrowia czynnikach panujących w pracy, przeglądu stanowisk pracy czy też sprawdzenia BHP. Może taka sytuacja dotyczyć również utrudniania dokonania oceny warunków pracy czy też udostępniania dokumentacji wyników kontroli warunków pracy (tych dotyczących ochrony zdrowia).

Zgodnie z art. 13 ustawy o służbie medycyny pracy zleceniodawca może dokonać wyboru podstawowej jednostki służby medycyny pracy.

Źródło: poradnikprzedsiebiorcy.

1 thought on “Pracownik też Choruje Zobacz Najważniejsze Informacje na Temat Umowy o Świadczenie Zdrowotne

  1. Pracownik choruje i nie jest to powód żeby bać się zwolnienia z pracy i przychodzić do pracy chorym, zarażając innych.

Comments are closed.