Komu przysługuje roszczenie o zachowek?

Komu przysługuje roszczenie o zachowek?

Prawo do zachowku to bardzo ważne pojęcie, które już niejednej osobie mogło ochronić swoje interesy. To dlatego, że do roszczenia o zachowek dochodzi wtedy, gdy spadkodawca przepisał majątek na kogoś innego niż najbliższą rodzinę. Jej członkowie, choć nie zostali powołani do spadku na podstawie testamentu, z powodzeniem mogą starać się o niego na podstawie ustawy. Jak to zrobić i ile jest czasu?

Kto może starać się o zachowek?

Zachowek pozwala na uzyskanie części spadku po osobie, która nie została powołana do dziedziczenia. Osoby uprawnione do roszczenia o zachowek to zstępni (dzieci, wnuki i prawnuki), małżonek oraz rodzice. Warto przy tym pamiętać, że w celu uzyskania zadośćuczynienia dana osoba nie może zostać wydziedziczona lub uznana niegodną dziedziczenia. Jest to równoważne z utratą prawa do zachowku.

Uzyskanie prawa do zachowku to dopiero początek wyzwań, jakie staną przed członkami rodziny. Największym problemem jest ustalenie wysokości świadczenia, które powinni otrzymać. Zależy ono od wielu kwestii, wśród których znajdują się takie aspekty jak małoletność, niezdolność do pracy czy wysokość zachowku, jaką otrzymałoby się, gdyby doszło do dziedziczenia na zasadach ogólnych. Warto wiedzieć, że osoby trwale niezdolne do pracy lub małoletni mają prawo do 2/3 wartości udziału spadkowego, a pozostali do połowy wartości.

W jaki sposób można starać się o zachowek?

Osobą, która musi zapłacić zachowek, jest spadkobierca lub spadkobiercy, jeśli jest ich kilku. Roszczenie trzeba złożyć wobec takiej osoby, decydując się na jeden z dwóch sposób. Pierwszym jest pisemne wezwanie do zapłaty, w którym znajdzie się podstawa do wypłaty zachowku oraz wysokość kwoty.

Drugie rozwiązanie to skierowanie sprawy do sądu, a więc sporządzenie pozwu o zapłatę zachowku. Ta opcja polecana jest tym osobom, które skorzystały z pierwszego rozwiązania, jednak okazało się nieskuteczne. W takim przypadku wejście na drogę sądową może być jedynym rozwiązaniem, by świadczenie uzyskać. Sprawa sądowa wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego warto skonsultować się z profesjonalnym adwokatem z Katowic lub innego miasta, w którego okolicach masz zamiar skierować sprawę do sądu.

Jak długo można starać się o zachowek?

Treść art. 1007. KC jasno wskazuje, że roszczenia spadkobierców przedawniają się z upływem 5 lat od ogłoszenia testamentu. Oznacza to, że osoby, które chcą starać się o spadek, mają niewiele czasu.

Nie warto zwlekać z podjęciem odpowiednich kroków, nie tylko tych związanych z wejściem na drogę sądową. Należy także zdecydować, w jakiej formie zachowek chce się otrzymać. Roszczenie o zachowek zawsze jest roszczeniem o świadczenie pieniężne, jednak możliwe jest otrzymanie zadośćuczynienia w inny sposób, o ile zgodzą się na to obie strony – zarówno osoba zobowiązana do zapłaty, jak i ta uprawniona do otrzymania zachowku.

Adwokat Katowice – zaufaj specjalistom

Nie da się ukryć, że wykonanie obliczeń w tej kwestii jest bardzo problematyczne, szczególnie bez dobrej znajomości przepisów. Ze sprawami związanymi z prawem spadkowym warto udać się do profesjonalnego adwokata. Zaufanym miejscem jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Wilczyński i Partnerzy w Katowicach, wyróżniająca się profesjonalizmem oraz indywidualnym podejściem do każdej sprawy.