Pomoc prawna świadczona przeze mnie adresowana jest zarówno do Klientów indywidualnych jak i Przedsiębiorców.

Moim priorytetem jest szybkość i terminowość świadczonych przeze mnie usług oraz zapewnienie pełnego komfortu każdemu Klientowi wraz z nieograniczonym czasowo dostępem do usług prawnych.

 

Wychodząc naprzeciw moim Klientom zapewniam indywidualne podejście do każdej powierzonej mi sprawy, skupiając się na kompleksowym określeniu potrzeb Klienta oraz odpowiedzi na wszystkie pojawiające się pytania.

 

Świadczę kompleksową pomoc i profesjonalne doradztwo prawne zarówno w postępowaniu sądowym jak i przed organami administracyjnymi.

 

 

Firma świadczy usługi w następującym zakresie:


Prawa cywilnego - m.in. procesy o zapłatę, odszkodowania, zadośćuczynienie, sprawy dotyczące naruszenia dóbr osobistych, ochrona własności, przygotowywanie i opiniowanie umów, przygotowywanie projektów dokumentów (umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowa o dzieło, umowa darowizny, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa użyczenia)

Prawa rodzinnego i opiekuńczego - alimenty, rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, zniesienie wspólnoty małżeńskiej, podziału majątku wspólnego małżonków, ustalenie oraz zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Prawa spadkowego - stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, przyjęcie lub odrzucenie spadku, wyjawienie przedmiotów spadkowych, dochodzenie roszczeń o zachowek.

Prawa nieruchomości - sprawy dotyczące realizacji transakcji, których przedmiotem są nieruchomości, badanie stanu prawnego, regulowanie stanu prawnego, zawieranie umów cywilnoprawnych, projektowanie i opiniowanie umów sprzedaży i najmu nieruchomości, negocjowanie umów z deweloperami, bankami finansującymi, pomoc prawna przy nabywaniu nieruchomości, sprawach lokalowych, zasiedzenie, zniesienie współwłasności nieruchomości, dekret Bieruta.

Prawa handlowego i gospodarczego - zakładanie spółek prawa handlowego oraz ich przekształcanie, obsługa prawna firm, w tym tworzenie  umów, kontraktów, przygotowanie i weryfikacja dokumentów, pozwy o zapłatę, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, pomoc przy rejestracji działalności gospodarczej, kontakty z urzędami: US, ZUS, KRS.

Prawa karnego – postępowania karnego, karno – skarbowego, spraw o wykroczenia.

Prawa administracyjnego - przygotowanie interpretacji i opinii prawnych w zakresie prawa podatkowego, sporządzania odwołań, skarg od decyzji administracyjnych, podatkowych, składania wniosków, pomocy w uzyskaniu pozwoleń, odwołania od organów administracji państwowej.

Prawa pracy - przygotowywanie dokumentów i aktów prawnych z zakresu prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, pism, umów, kontraktów menedżerskich), sprawy związane ze zbiorowym prawem pracy, odszkodowanie za niesłuszne rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenie do pracy.

Prawa ubezpieczeń społecznych - rent, emerytur, świadczeń przed emerytalnych.

Windykacja należności - odzyskiwanie należności z umów, faktur, postępowania przed sądowe (wezwania do zapłaty), przygotowanie projektów ugody w sprawach spłaty zadłużenia, dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej, współpraca z komornikiem


Kontakt:
Doradztwo Prawne Factum

Aplikantka Radcowska

Ewelina Sułek


ul. Puławska 231
02-715 Warszawa
Tel.: 22-296-78-1422-296-78-14
0-693-604-582
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it