Obsługa firm

Ius KANCELARIA specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Dbając o najwyższą jakość świadczonych przez nas usług oraz dostosowanie działań do potrzeb i specyfiki naszych Klientów Ius KANCELARIA zapewnia stałą i profesjonalną pomoc prawną przedsiębiorcom. Naszym atutem jest pełne zaangażowanie w realizowane projekty oraz dobór nowoczesnych rozwiązań prawnych przy minimalnym zaangażowaniu finansowym Klienta.
W obszarze prawa gospodarczego i handlowego Ius KANCELARIA świadczy usługi prawne obejmujące m.in.

  • Zakładanie spółek prawa handlowego, negocjowanie i sporządzanie umów i statutów spółek, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Zmiana i likwidacja spółek prawa handlowego, przygotowanie zmian umowy spółki.
  • Opracowywanie umów spółek i sprzedaży udziałów, protokołów i pełnomocnictw na Zgromadzenie Wspólników i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
  • Sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację Klientów przed Sądami.
  • Rejestrację działalności gospodarczej, Stowarzyszeń i Fundacji.