Pamiętaj, że Twój zachowek się przedawnia!

Instytucja zachowkuinstytucją zachowku jest ochrona forma interesów osób najbliższych spadkodawcy, którym przysługuje roszczenie względem spadkobierców powołanych o zapłatę określonej sumy pieniężnej zwanej zachowkiem.

Wysokość zachowku wynosi połowę sumy, jaka by przysługiwała danej osobie, gdyby miało miejsce dziedziczenie ustawowe. Rozmiar zachowku zwiększa się do 2/3 udziału, gdy uprawniona osoba w chwili otwarcia spadku (tzn. śmierci spadkodawcy) jest małoletnia lub trwale niezdolna do pracy.


Podmioty uprawnione:

1. Dzieci i małżonek.

2. Rodzice, jeśli zostali powołani do spadku.

3. Zstępni (wnuki), w określonych sytuacjach uprawnieni do zachowku.

Wyłączenia:

1. Osoby uznane za niegodne osoby.

2. Osoby które zrzekły się dziedziczenia lub odrzuciły spadek przysługujący im z mocy ustawy.

3. Małżonek wyłączony od dziedziczenia w trybie artykułu 940 kc.

4. Osoby wydziedziczone przez spadkodawcę.

5. Osoby z pkt. 1 i 2 są traktowane jakby nie dożyły otwarcia spadku.

Roszczenia o zapłatę z tytułu zachowku dochodzi się w trybie procesowym. Osoba uprawniona do zachowku, zapłaty z tego tytułu powinna dochodzić od spadkobierców.